ข่าวสาร

งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561

วันที่3 ธันวาคม 2561 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ร่วมงานวันคนพิการสากล 2561  โดยพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิด “งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561” ภายใต้แนวคิด “การเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง...

เทศบาลตำบลไทรม้า MOU ร่วมกับศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่  28 พฤศจิกายน 2561 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่าง เทศบาลตำบลไทรม้า โดยมี จ.ส.อ.มงคล อัศวนิโครธร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไทรม้า ร่วมกับศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี โดยนายธีรยุทธ  สุคนธวิท ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มีการส่งมอบแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ...

เทศบาลปลายบาง MOU ร่วมกับศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่าง โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบางร่วมกับศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีโดยนายธีรยุทธ  สุคนธวิท ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มีการส่งมอบแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ...

ร่วมรําลึก "23 ปี ของการต่อสู้ สิทธิที่ยังไม่เป็นจริง การต่อสู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด”

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้(T4A) และเครือข่ายองค์กรด้านคนพิการ จำนวนประมาณ ๕๐๐ คน จัดกิจกรรมรำลึก "23 ปี สิทธิที่ยังไม่เป็นจริง การต่อสู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด" การต่อสู้ด้านสิทธิในการจัดระบบขนส่งมวลชน/...

จัดกลุ่มสนับสนุนคนพิการ Support Group (SPG) ครั้งที่ 5

วันเสาร์ที่8 กันยายน 2561 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดนนทบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสนับสนุนคนพิการ ครั้งที่ 5/2561 ณ วัดบางไผ่(พระอารมหลวง คลองบางไผ่ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี...

คณะทำงานศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีเข้าพบผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายธีรยุทธ สุคนธวิท  ผู้อำนวยการศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี นำเจ้าหน้าที่และคณะทำงานศูนย์ฯ  เข้าพบนายธนพร  จุ้นสุขะ  ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล และนายพงศกร  เลี่ยมทอง ผู้จัดการแผนกสรรหาว่าจ้างและบริหารงานบุคคล บริษัท  คาราบาวตะวันแดง  จำกัด...

หน้า