ข่าวสาร

จัดกลุ่มสนับสนุนคนพิการ Support Group (SPG)

วันพฤหัสบดี ที่25 เมษายน 2562 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดนนทบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสนับสนุนคนพิการ ครั้งที่ 2/2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อนคนพิการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายใต้หัวข้อ1....

จัดกลุ่มสนับสนุนคนพิการ Support Group (SPG)

วันพฤหัสบดี ที่11 เมษายน 2562 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดนนทบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสนับสนุนคนพิการ ครั้งที่ 1/2562 ณ วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี...

เข้าพบหน่วยงานในพื้นที่องค์การบริหารตำบลบ้านใหม่

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 คณะทำงานศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีได้เข้าพบหน่วยงานในพื้นที่ เทศบาลเมืองพิมลราช นางสาวเรณู เกลี้ยงทอง หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม นายนพณัฐ  บุญสิงห์ นักพัฒนาชุมชน  นางสาวสุกัญญา บุตรนุช ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เพื่อชี้แจ้งวัตถุประสงค์ "...

เข้าพบหน่วยงานในพื้นที่ เทศบาลเมืองพิมลราช

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 คณะทำงานศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีได้เข้าพบหน่วยงานในพื้นที่ เทศบาลเมืองพิมลราช นางสาวชุติมณฑ์ แสงศรี หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม นางสาวศิริพร ดนตรีพงษ์ นักสังคมส่งเคราะห์ชำนาญการ เพื่อชี้แจ้งวัตถุประสงค์ "โครงการจัดบริการคนพิการทั่วไป...

NCIL จัดการเดินรณรงค์สิ่งอำนวยควายสะดวกสำหรับทุกคนในสังคม เนื่องในวันคนพิการสากลฯ

วันที่ 23 มกราคม 2562 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีร่วมกับสมาคมคนพิการนนทบุรี จัดการเดินรณรงค์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน  ณ บริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้า โฮมโปร สาขาประชาชื่น เพื่อให้คนพิการมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างเต็มที่และเสมอภาคร่วมเป็นหนึ่งในกิจกรรมงานวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2561...

NCIL จัดงานเลี้ยงฉลองปีใหม่ 2562

วันที่ 4 มกราคม 2562 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสมาคมคนพิการนนทบุรี จัดงานเลี้ยงปีใหม่ 2561 ณ สวนอาหารต้นทองหลาง ปากเกร็ด ชัยพฤกษ์ มีเพื่อนคนพิการเข้าร่วมงานกว่า 100 คน ในงานมีการจับสลากของขวัญปีใหม่ และร้องเพลงคาราโอเกะ บรรยากาศงานเลี้ยงสรรค์เป็นไปด้วยความสนุกสนาน

หน้า