ข่าวสาร

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี เข้าสวัสดีปีใหม่ พมจ.นนทบุรี

วันที่ 15 มกราคม 2561 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี นำคณะทำงานศูนย์เข้าพบ นางเบญจมาส สมศรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี เพื่อกราบอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ และแนะนำตัวศูนย์ฯ ในฐานะ “ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป” ที่ห้องทำงานท่าน พมจ.นนทบุรี 

NCIL จัดงานเลี้ยงฉลองปีใหม่ 2561

วันที่ 5 มกราคม 2561 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสมาคมคนพิการนนทบุรี จัดงานเลี้ยงปีใหม่ 2561 ณ สวนอาหารต้นทองหลาง ปากเกร็ด ชัยพฤกษ์ มีเพื่อนคนพิการ และภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านคนพิการในจังหวัดนนทบุรีกว่า 100 คน เข้าร่วมงาน มีการกล่าวอวยพรปีใหม่จากแขกผู้มีเกียรติ มีการจับสลากของขวัญปีใหม่ และร้องเพลงคาราโอเกะ...

การฝึกอบรมทบทวนแนวคิด IL และการใช้บริการ PA

วันที่  8-10 สิงหาคม 2560 “ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี” โดยการสนับสนุนทุนจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า)  ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกทักษะการมีส่วนร่วมในการทำงานและใช้บริการผู้ช่วยคนพิการ ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี ถ.งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี ...

ขอเชิญร่วมงานวันคนพิการสากล จ.นนทบุรี ประจำปี 2560

จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญคนพิการ ครอบครัวคนพิการและประชาชนผู้สนใจทั่วไป ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง MCC Hall ชั้น ๔ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเดินรณรงค์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนทุกคน...

ต้อนรับคณะครูและเยาวชนไทยในนอร์เวย์

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีให้การต้อนรับคณะครูและเยาวชนไทยในนอร์เวย์จำนวน 40 คน เยี่ยมชมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ และคนทุกในพื้นที่บริเวณท่าน้ำปากเกร็ด

คณะคนพิการจากแอฟริกาเยี่ยมชมการดำเนินงาน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 คณะคนพิการจากแอฟริกาเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดนนทบุรีและกลุ่มคนพิการบางกร่าง

หน้า