ข่าวสาร

เข้าพบหน่วยงานในพื้นที่ เทศบาลเมืองพิมลราช

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 คณะทำงานศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีได้เข้าพบหน่วยงานในพื้นที่ เทศบาลเมืองพิมลราช นางสาวชุติมณฑ์ แสงศรี หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม นางสาวศิริพร ดนตรีพงษ์ นักสังคมส่งเคราะห์ชำนาญการ เพื่อชี้แจ้งวัตถุประสงค์ "โครงการจัดบริการคนพิการทั่วไป...

NCIL จัดการเดินรณรงค์สิ่งอำนวยควายสะดวกสำหรับทุกคนในสังคม เนื่องในวันคนพิการสากลฯ

วันที่ 23 มกราคม 2562 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีร่วมกับสมาคมคนพิการนนทบุรี จัดการเดินรณรงค์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน  ณ บริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้า โฮมโปร สาขาประชาชื่น เพื่อให้คนพิการมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างเต็มที่และเสมอภาคร่วมเป็นหนึ่งในกิจกรรมงานวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2561...

NCIL จัดงานเลี้ยงฉลองปีใหม่ 2562

วันที่ 4 มกราคม 2562 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสมาคมคนพิการนนทบุรี จัดงานเลี้ยงปีใหม่ 2561 ณ สวนอาหารต้นทองหลาง ปากเกร็ด ชัยพฤกษ์ มีเพื่อนคนพิการเข้าร่วมงานกว่า 100 คน ในงานมีการจับสลากของขวัญปีใหม่ และร้องเพลงคาราโอเกะ บรรยากาศงานเลี้ยงสรรค์เป็นไปด้วยความสนุกสนาน

ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก”

วันที่9 ธันวาคม 2561 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561

วันที่3 ธันวาคม 2561 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ร่วมงานวันคนพิการสากล 2561  โดยพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิด “งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561” ภายใต้แนวคิด “การเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง...

เทศบาลตำบลไทรม้า MOU ร่วมกับศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่  28 พฤศจิกายน 2561 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่าง เทศบาลตำบลไทรม้า โดยมี จ.ส.อ.มงคล อัศวนิโครธร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไทรม้า ร่วมกับศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี โดยนายธีรยุทธ  สุคนธวิท ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มีการส่งมอบแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ...

หน้า