ข่าวสาร

NCIL จัดงานเลี้ยงฉลองปีใหม่ 2562

วันที่ 4 มกราคม 2562 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสมาคมคนพิการนนทบุรี จัดงานเลี้ยงปีใหม่ 2561 ณ สวนอาหารต้นทองหลาง ปากเกร็ด ชัยพฤกษ์ มีเพื่อนคนพิการเข้าร่วมงานกว่า 100 คน ในงานมีการจับสลากของขวัญปีใหม่ และร้องเพลงคาราโอเกะ บรรยากาศงานเลี้ยงสรรค์เป็นไปด้วยความสนุกสนาน

ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก”

วันที่9 ธันวาคม 2561 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561

วันที่3 ธันวาคม 2561 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ร่วมงานวันคนพิการสากล 2561  โดยพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิด “งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561” ภายใต้แนวคิด “การเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง...

เทศบาลตำบลไทรม้า MOU ร่วมกับศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่  28 พฤศจิกายน 2561 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่าง เทศบาลตำบลไทรม้า โดยมี จ.ส.อ.มงคล อัศวนิโครธร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไทรม้า ร่วมกับศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี โดยนายธีรยุทธ  สุคนธวิท ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มีการส่งมอบแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ...

เทศบาลปลายบาง MOU ร่วมกับศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่าง โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบางร่วมกับศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีโดยนายธีรยุทธ  สุคนธวิท ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มีการส่งมอบแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ...

ร่วมรําลึก "23 ปี ของการต่อสู้ สิทธิที่ยังไม่เป็นจริง การต่อสู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด”

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้(T4A) และเครือข่ายองค์กรด้านคนพิการ จำนวนประมาณ ๕๐๐ คน จัดกิจกรรมรำลึก "23 ปี สิทธิที่ยังไม่เป็นจริง การต่อสู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด" การต่อสู้ด้านสิทธิในการจัดระบบขนส่งมวลชน/...

หน้า