ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ได้จัดเวทีให้ความรู้เรื่องสิทธิสวัสดิการสำหรับคนพิการ
จัดกลุ่มสนับสนุนคนพิการ Support Group (SPG)
จัดกลุ่มสนับสนุนคนพิการ Support Group (SPG)
ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีจัดเวทีให้ความรู้การใช้สิทธิการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
ครอบครัวคุณเสาวนีย์ กิตติวินท์ธนาดุลได้มอบเตรียงนอนแก่ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประเทศไทยลงพื้นที่โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี
ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการนนทบุรีได้รับมอบอุปกรณ์การแพทย์จากมูลนิธิมิตรภาพบำบัด
ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีได้รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เบื้องต้นจากบริษัท ซีพีออลล์ จำกัดมหาชน
ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่แจกเอลกอฮอล์ให้กับเพื่อนคนพิการและครอบครัว

ข่าวสาร

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ได้จัดเวทีให้ความรู้เรื่องสิทธิสวัสดิการสำหรับคนพิการ

วันศูกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดนนทบุรี ได้จัดเวทีให้ความรู้เรื่องสิทธิสวัสดิการสหรับคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คนพิการได้รับความรู้เรื่องสิทธิสวัสดิการสหรับคนพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี 

จัดกลุ่มสนับสนุนคนพิการ Support Group (SPG)

วันอังคารที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ.2563 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดนนทบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสนับสนุนคนพิการ ณ วัดบางไผ่พระอารามหลวง ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทองจ.นนทบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อนคนพิการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ภายใต้ หัวข้อที่ 1 “ เล่าถึงความพิการ ...

จัดกลุ่มสนับสนุนคนพิการ Support Group (SPG)

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรฎาคม พ.ศ.2563 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดนนทบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสนับสนุนคนพิการ ณ ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อนคนพิการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ภายใต้ หัวข้อที่1. "เล่าถึงความพิการของตนเองว่าพิการเป็นอะไร ...