อบรม TOT IL lnstrutor หน่วยร่วมบริการ สปสช.ที่ โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ ศาลายา
ประชุมคณะกรรมการศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี
อบรม TOT IL lnstrutor หน่วยร่วมบริการ สปสช.ที่ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น
ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการนนทบุรีรับการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กร ISO
จัดกลุ่มสนับสนุนคนพิการ Support Group (SPG)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เครือข่ายพลเมืองขับเคลื่อนสิทธิหลักประกันสุขภาพ (Healthy Forum) ปี 2563
อบรม TOT IL lnstrutor หน่วยร่วมบริการ สปสช.ที่ สถาบันสิรินธรฯ
ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ได้จัดเวทีให้ความรู้เรื่องสิทธิสวัสดิการสำหรับคนพิการ
จัดกลุ่มสนับสนุนคนพิการ Support Group (SPG)

ข่าวสาร

อบรม TOT IL lnstrutor หน่วยร่วมบริการ สปสช.ที่ โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ ศาลายา

วันศุกร์ ที่ 28-30 สิงหาคม พ.ศ.2563 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดนนทบุรี ได้เข้าร่วมอบรม  "การบริการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการสำหรับคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว" TOT  IL lnstrutor หน่วยร่วมบริการ สปสช. โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 1....

ประชุมคณะกรรมการศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี

วันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 ) ศูนย์การดำรงชีวิอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี มีประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่2/63 โดยมีวาระในการพิจารณากิจกรรมโครงการต่างๆและรับรองสมาชิกใหม่

อบรม TOT IL lnstrutor หน่วยร่วมบริการ สปสช.ที่ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น

วันศุกร์ ที่ 21-23 สิงหาคม พ.ศ.2563 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดนนทบุรี ได้เข้าร่วมอบรม  "การบริการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการสำหรับคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว" TOT  IL lnstrutor หน่วยร่วมบริการ สปสช. โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 1....