เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะ หน่วยรับบริการประสานส่งต่อเฉพาะทางในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่จัดให้บริการฟื้นฟูสมรถภาพทางการแพทย์ : ฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระคนพิการ IL.
ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีและ ทีมงาน ได้เข้าศึกษาดูงานที่มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ
สวัสดีปีใหม่ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566
การจัดสัมมนา เรื่อง “แนวทางการเข้าถึง การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ”
จัดกลุ่มสนับสนุนคนพิการ Support Group (SPG) ที่ วัดโคนอนมหาสวัสดิ์
จัดกลุ่มสนับสนุนคนพิการ Support Group (SPG) ที่ วัดบางระโหง
ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีและ ทีมงาน ได้เข้าศึกษาดูงานที่สโตร์อิเกีย บางใหญ่
จัดกลุ่มสนับสนุนคนพิการ Support Group (SPG) ที่ ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี
ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีและ ทีมงาน ได้เข้ารับโล่รางวัล ”องค์กรที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2564”

ข่าวสาร

เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะ หน่วยรับบริการประสานส่งต่อเฉพาะทางในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่จัดให้บริการฟื้นฟูสมรถภาพทางการแพทย์ : ฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระคนพิการ IL.

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 และวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 มูลนิธิสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการประเทศไทย นำโดยนายอุดมโชค  ชูรัตน์ ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะผู้อบรมโครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรคนพิการ ตามหลักสูตรใบประกาศนียบัตร ผู้ฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ เพื่อเป็นผู้ฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 2...

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีและ ทีมงาน ได้เข้าศึกษาดูงานที่มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ

วานนี้ ( 17 ก.พ 66) นายธีรยุทธ สุคนธวิท ประธานมูลนิธิการดำรงชีวิตอิสระคนพิการและ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ ฯ  ได้เดินทางไปศึกษาดูงานมูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ และเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิโดยได้รับเกียรติจากนายวสันต์  แสงเวียน ผู้อำนวยการมูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ และทีมงานร่วมให้การต้อนรับ  พร้อมทั้งได้ปรึกษาหารือ...

สวัสดีปีใหม่ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566

ในวันที่ 20 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา เวลา 13.00 น. นายธีรยุทธ สุคนธวิท ผู้อำนายการศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี และคณะ   เข้าพบนางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี  ณ ห้องทำงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี...