ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการนนทบุรีเข้าพบท่านพมจ.นางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์
ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีรับการตรวจประเมินการเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ ผศ.ดร.โอภาส ปัญญา
ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีรับโล่รับรองมาตรฐานองค์กรคนพิการ
อบรม TOT IL lnstrutor หน่วยร่วมบริการ สปสช.ที่ โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ ศาลายา
ประชุมคณะกรรมการศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี
อบรม TOT IL lnstrutor หน่วยร่วมบริการ สปสช.ที่ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น
ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการนนทบุรีรับการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กร ISO
จัดกลุ่มสนับสนุนคนพิการ Support Group (SPG)

ข่าวสาร

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการนนทบุรีเข้าพบท่านพมจ.นางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์

วันพุธ ที่16 ธันวาคม พ.ศ.2563 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีและคณะทำงานเข้าแสดงความยินดีกับผู้บริหารพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดคนใหม่ นางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์ ณ.ศาลากลาง จ.นนทบุรี

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีรับการตรวจประเมินการเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

วันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2563 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ,คณะแพทย์จากสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ,คณาจารย์จากวิทยาลัยราชสุดา และเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(พก.)...

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ ผศ.ดร.โอภาส ปัญญา

วันศุกร์ ที่4 ธันวาคม พ.ศ.2563 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ จ.นนทบุรี ร่วมงานสวดอภืธรรม ผศ.ดร.โอภาส ปัญญา ผู้ให้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองจากการอบรมผู้นำการเปลี่บนแปลงคนพิการและใช้ความรู้ในการขยายเคลื่อข่ายคนพิการ ณ.วัดตุ๊กตา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม