ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีได้รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เบื้องต้นจากบริษัท ซีพีออลล์ จำกัดมหาชน
ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่แจกเอลกอฮอล์ให้กับเพื่อนคนพิการและครอบครัว
ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้ช่วยคนพิการ
บริษัทมิตรผลไปโอฟูเอลจำกัดได้มอบเอทธานอล 75% ให้กับ ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี
ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีได้รับคำร้องขออุปกรณ์ที่นอนลมจากครอบครัวคนพิการ
ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีร่วมกับเครือขายคนพิการรักสุขภาพจัดเวทีให้ความรู้เรื่องโรคไต
งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562
ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีได้ต้อนรับนักวิจัยชาวจากญี่ปุ่น
พาเพื่อนคนพิการไปทำฟันที่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

ข่าวสาร

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีได้รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เบื้องต้นจากบริษัท ซีพีออลล์ จำกัดมหาชน

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2563  บริษัท ซีพีออลล์ จำกัดมหาชน นำโดย คุณบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณสันติพร อำภาพร้อม ผู้จัดการทั่วไป ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสู้ภัย COVID 19 ให้กับศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัด นนทบุรี...

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่แจกเอลกอฮอล์ให้กับเพื่อนคนพิการและครอบครัว

วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2563 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีได้ลงแจกเอลกอฮอล์ที่ได้รับมอบจาก บริษัท มิตรผลไปโอฟูเอล จำกัด ได้ลงมอบตามบ้านเพื่อนคนพิการ

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้ช่วยคนพิการ

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ.2563 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี. ลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับระบบผู้ช่วยคนพิการ. และแจกหน้ากากอนามัย ให้กับผู้ช่วยคนพิการที่ปฏิบัติหน้าที่ และคนพิการ ครอบครัวคนพิการ.