สถานที่ติดต่อ

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดนนทบุรี
๑๐๘/๓๔๖ หมู่บ้านกฤษดานคร ๑๐ ซอยแสนผาสุก ๒๙ ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ๑๑๑๑๐ E-MAIL:ncilncil2547@gmail.com
โทรศัพท์: ๐-๒๕๙๔-๒๒๙๖ มือถือ: ๐๘๔-๖๔๓๙๗๙๔ โทรสาร: ๐-๒๕๙๔-๐๗๒๖
Nonthaburi Center For Independent Living (NCIL)
108/346 Kritsadanakorn 10 Soi Senphasuk 29 Rattanatibet Rd., Bangrak Phatana, Bangbuethong, Nonthaburi Thailand, 11110
Tel: 02-5940725 Mobile: 084-6439794 Fax: 02-5940726
แผนที่การเดินทาง
แผนที่

ติดต่อเรา