ข่าวสาร

คณะทำงานศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีเข้าพบผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายธีรยุทธ สุคนธวิท  ผู้อำนวยการศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี นำเจ้าหน้าที่และคณะทำงานศูนย์ฯ  เข้าพบนายธนพร  จุ้นสุขะ  ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล และนายพงศกร  เลี่ยมทอง ผู้จัดการแผนกสรรหาว่าจ้างและบริหารงานบุคคล บริษัท  คาราบาวตะวันแดง  จำกัด...

จัดกลุ่มสนับสนุนคนพิการ Support Group (SPG) พื้นที่ไทรม้า ครั้งที่1

วันพฤหัสบดีที่23 สิงหาคม 2561 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดนนทบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสนับสนุนคนพิการ ครั้งที่ 1/2561 ณ วัดเพลง ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี...

เข้าพบหน่วยงานในพื้นที่เทศบาลตำบลปลายบาง

วันที่12 กรกฏาคม 2561 คณะทำงานศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีได้เข้าพบหน่วยงานในพื้นที่เทศบาลตำบลปลายบาง นางเยาวภา มากมูล  รองนายกเทศมนตรี นางสาววรางค์ณา   บุญพิทักษ์  นักพัฒนาชุมชน นางวิษา ปรีดิ์ทกุล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เพื่อชี้แจ้งวัตถุประสงค์"...

เข้าพบหน่วยงานในพื้นที่เทศบาลตำบลไทรม้า

วันที่ 10 กรกฏาคม 2561 คณะทำงานศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีได้เข้าพบหน่วยงานในพื้นที่ เทศบาลตำบลไทรม้า จ.ส.อ.มงคล อัศวนิโครธร นายกเทศมนตรีตำบลไทรม้า นายเกรียงศักดิ์ ปานปิ่น ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นายเฉลิมชาติ หงส์เวียงจันทร์ นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ เพื่อชี้แจ้งวัตถุประสงค์"...

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ได้จัดกลุ่มสนับสนุนคนพิการ ครั้งที่ 4

วันเสาร์ที่16 มิถุนายน 2561 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดนนทบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสนับสนุนคนพิการ ครั้งที่ 4/2561ณวัดโคนอนมหาสวัสดิ์ ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ....

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ได้จัดกลุ่มสนับสนุนคนพิการ ครั้งที่ 3

วันเสาร์ที่19พฤษภาคม 2561ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดนนทบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสนับสนุนคนพิการ ครั้งที่ 3/2561ณวัดไทรม้าใต้ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ....

หน้า