จัดกลุ่มสนับสนุนคนพิการ Support Group (SPG)

วันพฤหัสบดี ที่11 เมษายน 2562 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดนนทบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสนับสนุนคนพิการ ครั้งที่ 1/2562 ณ วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อนคนพิการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายใต้หัวข้อคุณรู้จักความพิการของตนเองมากน้อยแค่ไหนมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือ

1. เพื่อให้เพื่อนคนพิการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความพิการของตนเองและเพื่อนคนพิการด้วยกันในกลุ่ม

โดยมีเพื่อนๆคนพิการ ครอบครัวคนพิการ ผู้ช่วยคนพิการและคณะทำงานเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 23 คน