ข่าวสาร

เข้าพบหน่วยงานในพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน/องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน

วันที่13 มีนาคม พ.ศ.2561 คณะทำงานศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีขอเข้าพบหน่วยงานในพื้นที่ เทศบาลตำบลเสาธงหินและองค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน นางสมจิตร หวังดิลก ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลเสาธงหิน นายปิยะ  อ้นบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน นางสาวประไพพร กิ้มสุโข  หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน...

จัดกลุ่มสนับสนุนคนพิการ Support Group (SPG) ครั้งที่ 1

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดนนทบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสนับสนุนคนพิการ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อนคนพิการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ภายใต้หัวข้อการสร้างความเชื่อมั่นในการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือ 1....

รับฟังคำวินิจฉัยชี้ขาด​เรื่องจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสถานีรถไฟฟ้า BTS​

วันที่22 มกราคม พ.ศ.2561 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีกับเครือข่ายคนพิการเดินทางไปร่วมรับฟังศาลอ่านคำชี้ขาด บีทีเอส กรณีจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ทันตามกำหนดเวลา 1 ปี ตามที่ศาลปกครองสูงสุดสั่งเมื่อวันที่ 21 ม.ค.58 โดยไม่มีการจัดทำลิฟต์ทั้ง 23 สถานี หรือทำแล้วใช้ไม่ได้และไม่เป็นไปตาม พรบ.คนพิการ ที่ศาลแพ่งรัชดา

งานวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2560

วันที่ 18 มกราคม 2561  ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีได้จัดเดินรนรงค์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคนในสังคมโดยมีนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2560 และเป็นผู้มอบรางวัลแก่บุคคลพิการตัวอย่างในครั้งนี้...

NCIL จัดการเดินรณรงค์สิ่งอำนวยควายสะดวกสำหรับทุกคนในสังคม เนื่องในวันคนพิการสากลฯ

วันที่ 18 มกราคม 2561 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีร่วมกับสมาคมคนพิการนนทบุรี จัดการเดินรณรงค์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน  ณ บริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้า โฮมโปร สาขาประชาชื่น เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในกิจกรรมงานวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2560 ในการสร้างความตระหนักถึงคนพิการก็เป็นส่วนนึงของสังคม

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี เข้าสวัสดีปีใหม่ท่านนายก อบจ.นนทบุรี

วันที่ 15 มกราคม 2561 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี นำคณะทำงานศูนย์เข้าพบ พันตำรวจเอกธงชัย  เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เพื่อกราบอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับที่ตั้งที่ทำการถาวรของ “ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี” ที่ห้องทำงานท่านนายก อบจ.นนทบุรี

หน้า