ข่าวสาร

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีได้รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เบื้องต้นจากบริษัท ซีพีออลล์ จำกัดมหาชน

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2563  บริษัท ซีพีออลล์ จำกัดมหาชน นำโดย คุณบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณสันติพร อำภาพร้อม ผู้จัดการทั่วไป ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสู้ภัย COVID 19 ให้กับศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัด นนทบุรี...

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่แจกเอลกอฮอล์ให้กับเพื่อนคนพิการและครอบครัว

วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2563 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีได้ลงแจกเอลกอฮอล์ที่ได้รับมอบจาก บริษัท มิตรผลไปโอฟูเอล จำกัด ได้ลงมอบตามบ้านเพื่อนคนพิการ

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้ช่วยคนพิการ

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ.2563 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี. ลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับระบบผู้ช่วยคนพิการ. และแจกหน้ากากอนามัย ให้กับผู้ช่วยคนพิการที่ปฏิบัติหน้าที่ และคนพิการ ครอบครัวคนพิการ.

บริษัทมิตรผลไปโอฟูเอลจำกัดได้มอบเอทธานอล 75% ให้กับ ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี

วันเสาร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ.2563 บริษัท มิตรผลไปโอฟูเอล จำกัด ร่วมกับสมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ ได้มอบ เอทธานอลแปลงสภาพ เป็นเอลกอฮอล์ 75 % ให้กับ ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี จำนวน 7 ถัง ๆละ 20 ลิตร. เพื่อไปมอบให้คนพิการและครอบครัวคนพิาร เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19. ขอบพระคุณครับ

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีได้รับคำร้องขออุปกรณ์ที่นอนลมจากครอบครัวคนพิการ

วันพฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2563 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ได้ให้ยืมอุปกรณ์(ที่นอนลม) แก่คนพิการ นายคูณเสคค์ แย้มสูง โดยมีครอบครัวคนพิการรับมอบที่ศูนย์ฯ

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีร่วมกับเครือขายคนพิการรักสุขภาพจัดเวทีให้ความรู้เรื่องโรคไต

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เครือขายคนพิการรักสุขภาพร่วมกับ ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี จัดเวทีสร้างความตระหนักรู้สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ป่ายไตเรื้อรังและภาวะโรคไตในกลุ่มคนพิการ โดย นายธนพลธ์ ดอกแก้ว นายกสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี

หน้า