ข่าวสาร

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีจัดเวทีให้ความรู้การใช้สิทธิการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2563 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ ได้จัดเวทีให้ความรู้เรื่องการใช้สิทธิการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คนพิการได้รับความรู้เรื่องการขอใช้สิทธิการปรับสภาพแวดล้อม ร่วมถึงผู้ที่มีสิทธิในการขอใช้สิทธิปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

ครอบครัวคุณเสาวนีย์ กิตติวินท์ธนาดุลได้มอบเตรียงนอนแก่ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2563 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ได้รับบริจากเตรียงจากครอบครัวคุณเสาวนีย์ กิตติวินท์ธนาดุล และคุณานนต์ กิตติวินท์ธนาดุล คุณเนตรนิล มีพร คุณณัฐวริทธิ์ เพ็ชรสุทธิ์ และได้ลงพื้นที่ส่งหมอบและประกอบที่บ้านคนพิการ น.ส.ทิพย์วรรณ ขัตติยะ

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประเทศไทยลงพื้นที่โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2563 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประเทศไทย (TRIP) ขอความร่วมมือลงพื้นที่โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  เพื่อลงเก็บข้อมูลโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์ 1)...

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการนนทบุรีได้รับมอบอุปกรณ์การแพทย์จากมูลนิธิมิตรภาพบำบัด

วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2563 มูลนิธิมิตรภาพบำบัด ( กองทุนนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ )นำโดย นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน ประธานมูลนิธิฯ นายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล เลขาธิการมูลนิธิมิตรภาพบาบัด นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คุณอรจิตต์ บำรุงสกุลสวัสดิ์ เลขานุการมูลนิธิฯ และคณะที่ปรึกษาและกรรมการมูลนิธิ ร่วมกับ...

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีได้รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เบื้องต้นจากบริษัท ซีพีออลล์ จำกัดมหาชน

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2563  บริษัท ซีพีออลล์ จำกัดมหาชน นำโดย คุณบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณสันติพร อำภาพร้อม ผู้จัดการทั่วไป ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสู้ภัย COVID 19 ให้กับศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัด นนทบุรี...

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่แจกเอลกอฮอล์ให้กับเพื่อนคนพิการและครอบครัว

วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2563 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีได้ลงแจกเอลกอฮอล์ที่ได้รับมอบจาก บริษัท มิตรผลไปโอฟูเอล จำกัด ได้ลงมอบตามบ้านเพื่อนคนพิการ

หน้า