จัดกลุ่มสนับสนุนคนพิการ Support Group (SPG)

วันอังคาร ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2564 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดนนทบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสนับสนุนคนพิการ เพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อนคนพิการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ภายใต้หัวข้อการรู้จักโรคหลอดเลือดในสมอง โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือ 1.เพื่อให้คนพิการได้ตระหนักรู้ถึงสาเหตุของปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดในสมอง 2.เพื่อให้คนพิการได้รู้ถึงวิธีในการดูแลและเลือกกินอาหาร โดยมีเพื่อนๆคนพิการ และคณะทำงานเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 6 คน ณ ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี