ข่าวสาร

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ ผศ.ดร.โอภาส ปัญญา

วันศุกร์ ที่4 ธันวาคม พ.ศ.2563 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ จ.นนทบุรี ร่วมงานสวดอภืธรรม ผศ.ดร.โอภาส ปัญญา ผู้ให้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองจากการอบรมผู้นำการเปลี่บนแปลงคนพิการและใช้ความรู้ในการขยายเคลื่อข่ายคนพิการ ณ.วัดตุ๊กตา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีรับโล่รับรองมาตรฐานองค์กรคนพิการ

วัพฤหัสบดี ที่3 ธันววาคม พ.ศ.2563 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี รับโล่รับรองมาตรฐานองค์กรคนพิการ ณ.กระทรวงกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

อบรม TOT IL lnstrutor หน่วยร่วมบริการ สปสช.ที่ โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ ศาลายา

วันศุกร์ ที่ 28-30 สิงหาคม พ.ศ.2563 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดนนทบุรี ได้เข้าร่วมอบรม  "การบริการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการสำหรับคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว" TOT  IL lnstrutor หน่วยร่วมบริการ สปสช. โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 1....

ประชุมคณะกรรมการศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี

วันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 ) ศูนย์การดำรงชีวิอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี มีประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่2/63 โดยมีวาระในการพิจารณากิจกรรมโครงการต่างๆและรับรองสมาชิกใหม่

อบรม TOT IL lnstrutor หน่วยร่วมบริการ สปสช.ที่ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น

วันศุกร์ ที่ 21-23 สิงหาคม พ.ศ.2563 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดนนทบุรี ได้เข้าร่วมอบรม  "การบริการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการสำหรับคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว" TOT  IL lnstrutor หน่วยร่วมบริการ สปสช. โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 1....

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการนนทบุรีรับการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กร ISO

วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2563 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีรับการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กร ISO

หน้า