ข่าวสาร

พาเพื่อนคนพิการไปทำฟันที่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2563 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ได้พาเพื่อนคนพิการได้เข้ารับบริการทำฟันจากคณะทันตแพทย์ และทีมงาน จากมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มาให้บริการตรวจรักษาสุขภาพในช่องปาก ณ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี จัดงานเลี้ยงปีใหม่ 2563

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ.2563 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสมาคมคนพิการนนทบุรี จัดงานเลี้ยงปีใหม่ 2562 ณ สวนอาหารต้นทองหลาง ปากเกร็ด ชัยพฤกษ์ มีเพื่อนคนพิการเข้าร่วมงานกว่า 76 คน ในงานมีการจับสลากของขวัญปีใหม่ และร้องเพลงคาราโอเกะ บรรยากาศงานเลี้ยงสรรค์เป็นไปด้วยความสนุกสนาน  ...

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ.2563 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนบุรี ได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 โดยมี นายธีรยุทธ สุคนธวิท เป็นประธานในการดำเนินการประชุม โดยเริ่มจากการชี้แจ้งวัตถุประสงค์ และได้รายงานกิจกรรมที่ผ่านมาของศูนย์ฯ รวมถึงการปรับแก้ไขข้อระเบียบข้อบังคับศูนย์ฯ ในที่ประชุมได้เปิดรับสมัครสมาชิกศูนย์ฯใหม่ ณ...

สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสถานีรถไฟฟ้า MRT

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสรพชะคนพิการจังหวัดนนทบุรีได้นำคณะทำงานและเพื่อนคนพิการ ลงพื้นที่สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกรถไฟฟ้า MRT  4 สถานี คือ สถานีวัดมังกร สามยอด สนามไชย และอิสรภาพ 

เพื่อนคนพิการจาก ILศรีษะเกษมาเข้ามาดูงานที่ศูนย์NCIL

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีตอนรับคุณไกรวุฒิจากILศรีษะเกษเข้ามาเยี่ยมชมและดูงานที่ศูนย์ฯรวมถึงการทำงานและประวัติความเป็นมาของ ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีร่วมงานฌาปนกิจ นายปรีชา อุ่นเจริญ

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ร่วมงานฌาปนกิจ นายปรีชา อุ่นเจริญ ที่ วัดปากน้ำ พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี

หน้า