ข่าวสาร

เพื่อนคนพิการจาก ILศรีษะเกษมาเข้ามาดูงานที่ศูนย์NCIL

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีตอนรับคุณไกรวุฒิจากILศรีษะเกษเข้ามาเยี่ยมชมและดูงานที่ศูนย์ฯรวมถึงการทำงานและประวัติความเป็นมาของ ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีร่วมงานฌาปนกิจ นายปรีชา อุ่นเจริญ

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ร่วมงานฌาปนกิจ นายปรีชา อุ่นเจริญ ที่ วัดปากน้ำ พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายปรีชา อุ่นเจริญ

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีร่วมกับสมาคมคนพิการนนทบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายปรีชา อุ่นเจริญ ที่ วัดปากน้ำ พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี

ลงพื้นที่เยี้ยมบ้านเพื่อนคนพิการร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัดมหาชน

วันที่ 17-18 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม ร่วมกับจำกัดศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อนคนพิการ จำนวน 5 คน 1.นางควันเทียน สอนราช 2.นายณัฐพล บุญลืญ 3.น.ส.สิญจ์เรียม นุ่มชินวงศ์ 4.น.ส.จุฑาพร น้อยพงษ์ 5.น.ส.สมพร รอดเทไภย...

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัดมหาชนต่อสัญญาการจ้างงานกับคณะทำงานของศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ได้ทำการต่อสัญญาการจ้างงานกับคณะทำงานของศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ตามนโยบายส่งเสริมอาชีพคนพิการ ( ม.33 พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ) ทางผมและทีมตะวันแดงต้องขอขอบคุณทางบริษัทที่เห็นคุณค่าในงานของพวกเราและส่งเสริมสนับสนุนในเรื่อง CSR ซึ่งน้อยคนนักที่จะเห็นในศักยภาพของคนพิการ...

บอร์ด สปสช.เห็นชอบ “ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป” ร่วมเป็นสถานบริการสาธารณสุขอื่น

วันพุทธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีร่วมกับเครือข่ายคนพิการรักสุขภาพ ได้นำดอกไม้และผลิตภัณฑ์คนพิการ ไปมอบให้แก่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานคณะกรรมการ  เพื่อเป็นการขอบคุณที่คณะกรรมการฯได้มีมติเห็นชอบให้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป...

หน้า