ข่าวสาร

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ได้จัดกลุ่มสนับสนุนคนพิการ ครั้งที่ 3

วันเสาร์ที่19พฤษภาคม 2561ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดนนทบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสนับสนุนคนพิการ ครั้งที่ 3/2561ณวัดไทรม้าใต้ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ....

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ฟ้องกรุงเทพมหานคร ฐานละเมิด!! กรณีไม่จัดสิ่งอำนวยความสะดวก (ลิฟท์)

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย นำเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้กว่า 500 ชีวิต ยื่นฟ้องกรุงเทพมหานคร ฐานละเมิด กรณีไม่จัดสิ่งอำนวยความสะดวก(ลิฟท์) ในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 มกราคม 2559...

รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่

วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2561ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่

จัดกลุ่มสนับสนุนคนพิการ Support Group (SPG) ครั้งที่ 2

วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดนนทบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสนับสนุนคนพิการ ครั้งที่ 2/2561 เพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อนคนพิการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ภายใต้หัวข้อการรู้ถึงความพิการและกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ...

เข้าพบหน่วยงานในพื้นที่เทศบาลตำบลบางสีทอง

วันที่15 มีนาคม พ.ศ.2561 คณะทำงานศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีได้เข้าพบหน่วยงานในพื้นที่  นายยอดศักดิ์   สุขโรจณี  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบางสีทอง นายปรีชา  สุขมาก  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบางสีทอง เพื่อชี้แจ้งวัตถุประสงค์โครงการสำรวจค้นหาคนพิการและลงสำรวจร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่

เข้าพบหน่วยงานในพื้นที่เทศบาลตำบาลบางขุนกอง

วันที่14 มีนาคม พ.ศ.2561 คณะทำงานศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีได้เข้าพบหน่วยงานในพื้นที่ นายอนุพงษ์ กันพุ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง นายกิตตินันท์ นาคเวก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เพื่อชี้แจ้งวัตถุประสงค์โครงการสำรวจค้นหาคนพิการและลงสำรวจร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่

หน้า