ข่าวสาร

งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2562 ณ ห้องเวสต์เกต ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีได้ต้อนรับนักวิจัยชาวจากญี่ปุ่น

วันจันทร์ที่ 13. มกราคม พ.ศ.2563 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ได้ให้การต้อนรับ คุณ TOSHIYUKI OKUI Representative /Senior Consultant NOGEZAKA GLOCAL. และ คุณ AKIKO YOKOYAMA Ph.D. Student Graduate School of Human Sciences OSAKA UNIVERSITY นักวิจัยชาวญี่ปุ่น เพื่อสัมภาษณ์เก็บข้อมูลการทำงาน รูปแบบการทำงาน และการจัดบริการ ของศูนย์บริการ...

พาเพื่อนคนพิการไปทำฟันที่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2563 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ได้พาเพื่อนคนพิการได้เข้ารับบริการทำฟันจากคณะทันตแพทย์ และทีมงาน จากมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มาให้บริการตรวจรักษาสุขภาพในช่องปาก ณ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี จัดงานเลี้ยงปีใหม่ 2563

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ.2563 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสมาคมคนพิการนนทบุรี จัดงานเลี้ยงปีใหม่ 2562 ณ สวนอาหารต้นทองหลาง ปากเกร็ด ชัยพฤกษ์ มีเพื่อนคนพิการเข้าร่วมงานกว่า 76 คน ในงานมีการจับสลากของขวัญปีใหม่ และร้องเพลงคาราโอเกะ บรรยากาศงานเลี้ยงสรรค์เป็นไปด้วยความสนุกสนาน  ...

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ.2563 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนบุรี ได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 โดยมี นายธีรยุทธ สุคนธวิท เป็นประธานในการดำเนินการประชุม โดยเริ่มจากการชี้แจ้งวัตถุประสงค์ และได้รายงานกิจกรรมที่ผ่านมาของศูนย์ฯ รวมถึงการปรับแก้ไขข้อระเบียบข้อบังคับศูนย์ฯ ในที่ประชุมได้เปิดรับสมัครสมาชิกศูนย์ฯใหม่ ณ...

สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสถานีรถไฟฟ้า MRT

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสรพชะคนพิการจังหวัดนนทบุรีได้นำคณะทำงานและเพื่อนคนพิการ ลงพื้นที่สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกรถไฟฟ้า MRT  4 สถานี คือ สถานีวัดมังกร สามยอด สนามไชย และอิสรภาพ 

หน้า