ข่าวสาร

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ.2563 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนบุรี ได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 โดยมี นายธีรยุทธ สุคนธวิท เป็นประธานในการดำเนินการประชุม โดยเริ่มจากการชี้แจ้งวัตถุประสงค์ และได้รายงานกิจกรรมที่ผ่านมาของศูนย์ฯ รวมถึงการปรับแก้ไขข้อระเบียบข้อบังคับศูนย์ฯ ในที่ประชุมได้เปิดรับสมัครสมาชิกศูนย์ฯใหม่ ณ...

สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสถานีรถไฟฟ้า MRT

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสรพชะคนพิการจังหวัดนนทบุรีได้นำคณะทำงานและเพื่อนคนพิการ ลงพื้นที่สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกรถไฟฟ้า MRT  4 สถานี คือ สถานีวัดมังกร สามยอด สนามไชย และอิสรภาพ 

เพื่อนคนพิการจาก ILศรีษะเกษมาเข้ามาดูงานที่ศูนย์NCIL

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีตอนรับคุณไกรวุฒิจากILศรีษะเกษเข้ามาเยี่ยมชมและดูงานที่ศูนย์ฯรวมถึงการทำงานและประวัติความเป็นมาของ ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีร่วมงานฌาปนกิจ นายปรีชา อุ่นเจริญ

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ร่วมงานฌาปนกิจ นายปรีชา อุ่นเจริญ ที่ วัดปากน้ำ พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายปรีชา อุ่นเจริญ

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีร่วมกับสมาคมคนพิการนนทบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายปรีชา อุ่นเจริญ ที่ วัดปากน้ำ พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี

ลงพื้นที่เยี้ยมบ้านเพื่อนคนพิการร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัดมหาชน

วันที่ 17-18 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม ร่วมกับจำกัดศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อนคนพิการ จำนวน 5 คน 1.นางควันเทียน สอนราช 2.นายณัฐพล บุญลืญ 3.น.ส.สิญจ์เรียม นุ่มชินวงศ์ 4.น.ส.จุฑาพร น้อยพงษ์ 5.น.ส.สมพร รอดเทไภย...

หน้า