ข่าวสาร

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้ช่วยคนพิการ

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ.2563 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี. ลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับระบบผู้ช่วยคนพิการ. และแจกหน้ากากอนามัย ให้กับผู้ช่วยคนพิการที่ปฏิบัติหน้าที่ และคนพิการ ครอบครัวคนพิการ.

บริษัทมิตรผลไปโอฟูเอลจำกัดได้มอบเอทธานอล 75% ให้กับ ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี

วันเสาร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ.2563 บริษัท มิตรผลไปโอฟูเอล จำกัด ร่วมกับสมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ ได้มอบ เอทธานอลแปลงสภาพ เป็นเอลกอฮอล์ 75 % ให้กับ ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี จำนวน 7 ถัง ๆละ 20 ลิตร. เพื่อไปมอบให้คนพิการและครอบครัวคนพิาร เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19. ขอบพระคุณครับ

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีได้รับคำร้องขออุปกรณ์ที่นอนลมจากครอบครัวคนพิการ

วันพฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2563 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ได้ให้ยืมอุปกรณ์(ที่นอนลม) แก่คนพิการ นายคูณเสคค์ แย้มสูง โดยมีครอบครัวคนพิการรับมอบที่ศูนย์ฯ

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีร่วมกับเครือขายคนพิการรักสุขภาพจัดเวทีให้ความรู้เรื่องโรคไต

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เครือขายคนพิการรักสุขภาพร่วมกับ ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี จัดเวทีสร้างความตระหนักรู้สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ป่ายไตเรื้อรังและภาวะโรคไตในกลุ่มคนพิการ โดย นายธนพลธ์ ดอกแก้ว นายกสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี

งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2562 ณ ห้องเวสต์เกต ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีได้ต้อนรับนักวิจัยชาวจากญี่ปุ่น

วันจันทร์ที่ 13. มกราคม พ.ศ.2563 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ได้ให้การต้อนรับ คุณ TOSHIYUKI OKUI Representative /Senior Consultant NOGEZAKA GLOCAL. และ คุณ AKIKO YOKOYAMA Ph.D. Student Graduate School of Human Sciences OSAKA UNIVERSITY นักวิจัยชาวญี่ปุ่น เพื่อสัมภาษณ์เก็บข้อมูลการทำงาน รูปแบบการทำงาน และการจัดบริการ ของศูนย์บริการ...

หน้า