ประชุมคณะกรรมการศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี

วันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 ) ศูนย์การดำรงชีวิอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี มีประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่2/63 โดยมีวาระในการพิจารณากิจกรรมโครงการต่างๆและรับรองสมาชิกใหม่