จัดกลุ่มสนับสนุนคนพิการ Support Group (SPG)

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2563 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดนนทบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสนับสนุนคนพิการ ณ อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อนคนพิการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ภายใต้ หัวข้อที่ 1 “คุณรู้จักโรคหลอดเลือดสมองหรือไม่และสาเหตุเกิดจากอะไร” หัวข้อที่ 2 “คุณรู้ถึงวิธีในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการเกิดโรคใหม่ อย่างไร” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือ 1.เพื่อให้เพื่อนคนพิการได้ตระหนักรู้ถึงสาเหตุของปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดในสมอง 2.เพื่อให้เพื่อนคนพิการได้รู้ถึงวิธีการในการดูแลและการเลือกกินอาหาร โดยมีเพื่อนๆคนพิการ ครอบครัว ผู้ช่วยคนพิการและคณะทำงานเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 17 คน