ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ ผศ.ดร.โอภาส ปัญญา

วันศุกร์ ที่4 ธันวาคม พ.ศ.2563 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ จ.นนทบุรี ร่วมงานสวดอภืธรรม ผศ.ดร.โอภาส ปัญญา ผู้ให้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองจากการอบรมผู้นำการเปลี่บนแปลงคนพิการและใช้ความรู้ในการขยายเคลื่อข่ายคนพิการ ณ.วัดตุ๊กตา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม