ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีได้ต้อนรับนักวิจัยชาวจากญี่ปุ่น

วันจันทร์ที่ 13. มกราคม พ.ศ.2563 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ได้ให้การต้อนรับ คุณ TOSHIYUKI OKUI Representative /Senior Consultant NOGEZAKA GLOCAL. และ คุณ AKIKO YOKOYAMA Ph.D. Student Graduate School of Human Sciences OSAKA UNIVERSITY นักวิจัยชาวญี่ปุ่น เพื่อสัมภาษณ์เก็บข้อมูลการทำงาน รูปแบบการทำงาน และการจัดบริการ ของศูนย์บริการ ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี