จัดกลุ่มสนับสนุนคนพิการ Support Group (SPG)

วันพฤหัสบดี ที่25 เมษายน 2562 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดนนทบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสนับสนุนคนพิการ ครั้งที่ 2/2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อนคนพิการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายใต้หัวข้อ1.คุณมีความสามารถหรือความสามารถพิเศษอะไรบ้าง? บนความพิการของตนเอง หัวข้อ2.คุณมีเรื่องอะไรบ้างที่อยากจะทำแต่ยังไม่ได้ทำ เพราะอะไร? โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือ

1. เพื่อให้เพื่อนคนพิการได้เห็นศักยภาพและดึงความสามารถในตนเองที่มีอยู่ออกมาใช้

2. เพื่อให้เพื่อนคนพิการได้คิดและวางแผนหาแนวทางให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตนเองตั้งไว้

โดยมีเพื่อนๆคนพิการ ครอบครัวคนพิการ ผู้ช่วยคนพิการและคณะทำงานเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 24 คน