การฝึกอบรมทบทวนแนวคิด IL และการใช้บริการ PA

วันศุกร์ ที่ 26-27 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี โดยการสนับสนุนทุนจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า)  ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอบรมทักษะใช้บริการผู้ช่วยคนพิการตามแนวคิดการดำรงชีวิตอิสระคนพิการ ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี ถ.งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนกรอบแนวคิดในการทำงานของผู้ช่วยคนพิการ ตามแนวคิดการดำรงชีวิตอิสระ และฝึกทักษะคนพิการในการทำงานร่วมกับผู้ช่วยคนพิการ อันจะทำให้คนพิการและผู้ช่วยคนพิการมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ กฎ กติกา มารยาท ข้อควรระวัง/ข้อสัญญาในการทำงานร่วมกับหน่วยจัดบริการในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีคนพิการ ผู้ช่วยคนพิการ และเจ้าหน้าที่หน่วยจัดบริการในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 32 คน เข้าร่วมการฝึกอบรม โดยได้รับเกียรติจาก นางชีวาพร คุ้มจอหอ  กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฯ