ข่าวสาร

การฝึกอบรมทบทวนแนวคิด IL และการใช้บริการ PA

วันที่  8-10 สิงหาคม 2560 “ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี” โดยการสนับสนุนทุนจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า)  ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกทักษะการมีส่วนร่วมในการทำงานและใช้บริการผู้ช่วยคนพิการ ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี ถ.งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี ...

ขอเชิญร่วมงานวันคนพิการสากล จ.นนทบุรี ประจำปี 2560

จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญคนพิการ ครอบครัวคนพิการและประชาชนผู้สนใจทั่วไป ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง MCC Hall ชั้น ๔ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเดินรณรงค์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนทุกคน...

ต้อนรับคณะครูและเยาวชนไทยในนอร์เวย์

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีให้การต้อนรับคณะครูและเยาวชนไทยในนอร์เวย์จำนวน 40 คน เยี่ยมชมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ และคนทุกในพื้นที่บริเวณท่าน้ำปากเกร็ด

คณะคนพิการจากแอฟริกาเยี่ยมชมการดำเนินงาน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 คณะคนพิการจากแอฟริกาเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดนนทบุรีและกลุ่มคนพิการบางกร่าง

จัดกลุ่มสนับสนุนคนพิการและฝึกทักษะคนพิการในการเดินทางด้วยตนเองกับการเตรียมตัวออกสู่สังคม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี จัดกลุ่มสนับสนุนคนพิการและฝึกทักษะคนพิการในการเดินทางด้วยตนเองกับการเตรียมตัวออกสู่สังคม ณ วัดบางจาก จ.นนทบุรี

ตรวจประเมินมาตรฐานองค์กร ISO

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีรับการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กร ISO

หน้า