เทศบาลตำบลไทรม้า MOU ร่วมกับศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่  28 พฤศจิกายน 2561 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่าง เทศบาลตำบลไทรม้า โดยมี จ.ส.อ.มงคล อัศวนิโครธร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไทรม้า ร่วมกับศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี โดยนายธีรยุทธ  สุคนธวิท ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มีการส่งมอบแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ภายใต้โครงการสร้างความเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตคนพิการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ณ ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลตำบลไทรม้า