ข่าวสาร

รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่

วันที่ 11 เมษายน 60 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่

การประชุมโครงการการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระคนพิการทั้ง 6 อำเภอ

วันที่ 31 มีนาคม 2560 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีจัดการประชุมโครงการการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระคนพิการทั้ง6 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง,อ.ปากเกร็ด,อ.บางบัวทอง,อ.บางใหญ่,อ.บางกรวย,อ.ไทรน้อย  ณ ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี

อบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดฝึกทักษะการจับประเด็น

วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดฝึกทักษะการจับประเด็น โดยมีนายเฉลิมพล นิยมสินธ์ุ เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ ณ โรงแรมเดอะริช สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

วันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2560

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีร่วมกับสมาคมคนพิการนนทบุรีและองค์กรคนพิการจังหวัดนนทบุรี เดินรณรงค์เนี่องในวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2560

การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคการให้คำปรึกษากลุ่มแกนนำเพื่อนผู้ให้คำปรึกษา

วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีเข้าการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคการให้คำปรึกษากลุ่มแกนนำเพื่อนผู้ให้คำปรึกษา รุ่นที่ 1 ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ร่วมถวายบังคมพระบรมศพ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

วันที่ 17 มกราคม 2560 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีไปร่วมถวายบังคมพระบรมศพ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ที่จัดพาหนะรับ-ส่งในครั้งนี้

หน้า