ข่าวสาร

ทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-บางซื่อ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีร่วมกับสมาคมคนพิการนนทบุรี ทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-บางซื่อ

จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดฝึกทักษะการดำรงชีวิตคนพิการ

เมื่อวันที่ 6-8 มิถุนายน 2559 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดฝึกทักษะการดำรงชีวิตคนพิการ โดยมีนายเฉลิมพล นิยมสินธ์ุ เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ได้รับเงินสนับสนุนโครงการสำรวจ ค้นหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (รุนแรง) จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 59 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีได้รับเงินสนับสนุน โครงการสำรวจ ค้นหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (รุนแรง) จังหวัดนนทบุรี  สนับสนุนงบประมาณโดย มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา

สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่

วันที่ 12 เม.ย. 59 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่

สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกฟุตบาททางลาดรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงสถานนีกระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์

เมื่อวันที่18 ก.พ. 59 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีร่วมกับสมาคมคนพิการนนทบุรีและเทศบาลนครนนทบุรี ลงสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกฟุตบาททางลาดรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงสถานนีกระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์

สำรวจฟุตบาททางลาดสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงบางซื่อ-บางใหญ่ สถานีบางพูล

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 59 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีร่วมกับสมาคมคนพิการนนทบุรีและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง ลงสำรวจฟุตบาททางลาดสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงบางซื่อ-บางใหญ่ สถานีบางพูล

หน้า