ข่าวสาร

คณะนักศึกษาหลักสูตรสาขาพยาบาลฟื้นฟูสภาพ ศูนย์สิรินธร เยี่ยมชมการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 58 คณะนักศึกษาหลักสูตรสาขาพยาบาลฟื้นฟูสภาพ  ศูนย์สิรินธร เยี่ยมชมการดำเนินงาน ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ จังหวัดนนทบุรี

คณะพยาบาลและนักกายภาพบำบัดศูนย์สิรินธรเยี่ยมชมการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 58 คณะพยาบาลและนักกายภาพบำบัดจากพม่าและพยาบาลเฉพาะทางฟื้นฟูสภาพ ศูนย์สิรินธร เยี่ยมชมการดำเนินงาน ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ จังหวัดนนทบุรี

สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 58 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทุรี ลงไปสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกรถไฟฟ้าสายสีม่วง 2 สถานี คือ นนทบุรี1 และ พระนั่งกล้า

ยื่นหนังสือคัดค้านแนวความคิดการจัดซื้อรถเมล์พื้นสูงแทนรถชานต่ำ

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 58 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทุรีร่วมกับเครือข่ายรถเมล์เพื่อประชาชน ทุกคนต้องขึ้นได้ทุกคัน ไปยื่นหนังสือคัดค้านแนวความคิดการจัดซื้อรถเมล์พื้นสูงแทนรถชานต่ำ  ถีง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ ณ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ผู้นำคนพิการจากภูมิภาคแอฟริกาเยี่ยมชมการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 58 คณะผู้นำคนพิการจากภูมิภาคแอฟริกาเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ จังหวัดนนทบุรีและลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการ 2 หลัง คือ นายปรีชา อุ่นเจริญ และ นายอนันต์ชัย ศรีสุข  

จัดการประชุมสัมมนาถอดบทเรียน

เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 58 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี จัดการประชุมสัมมนาถอดบทเรียน โครงการการจัดตั้งศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี  ระดับอำเภอ ภายใต้โครงการจัดสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จังหวัดนนทบุรี  สนับสนุนงบประมาณการจัดประชุมโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี...

หน้า