ข่าวสาร

ร่วมกิจกรรมจุดเทียนแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่9)

เมื่อวันที่ 14 พฤศิกายน 2559 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีร่วมกิจกรรมจุดเทียนแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ท่าน้ำนนทบุรี

ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่9)

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีร่วมกับสมาคมคนพิการนนทบุรีร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง

คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นักกายภาพบำบัดชั้นปี 3 และอาจารย์ มาเยี่ยมชมการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นักกายภาพบำบัดชั้นปี 3 และอาจารย์ มาเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดนนทบุรี

จัดการประชุมรายงานผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนการทำงาน

เมื่อวันที่ 6-9 กันยายน 2559 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี จัดการประชุมรายงานผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนการทำงาน ภายใต้โครงการคุ้มครองเสริมสร้างการดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี โดยมีนางพูนสุข สีตะปะดล ผู้อำนวยงานกองส่เสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ...

คณะคนพิการจากภูมิภาคแอฟริกาเยี่ยมชมการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 คณะคนพิการจากภูมิภาคแอฟริกาเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดนนทบุรี

ทำบุญครบรอบ 12 ปี ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนุทบรี

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นศิริมงคลกับศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ก่อตั้งครบรอบ 12 ปี

หน้า