ข่าวสาร

วันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 59 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีร่วมกับสมาคมคนพิการนนทบุรีและองค์กรคนพิการจังหวัดนนทบุรี เดินรณรงค์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ เนี่องในวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2558

จัดงานเลี้ยงปีใหม่ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 59 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีและสมาคมคนพิการนนทบุรี จัดงานเลี้ยงปีใหม่ ประจำปี 2559 ณ โรงแรม เดอะเล็คกาซี่ จ.นนทบุรี

คณะนักศึกษาหลักสูตรสาขาพยาบาลฟื้นฟูสภาพ ศูนย์สิรินธร เยี่ยมชมการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 58 คณะนักศึกษาหลักสูตรสาขาพยาบาลฟื้นฟูสภาพ  ศูนย์สิรินธร เยี่ยมชมการดำเนินงาน ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ จังหวัดนนทบุรี

คณะพยาบาลและนักกายภาพบำบัดศูนย์สิรินธรเยี่ยมชมการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 58 คณะพยาบาลและนักกายภาพบำบัดจากพม่าและพยาบาลเฉพาะทางฟื้นฟูสภาพ ศูนย์สิรินธร เยี่ยมชมการดำเนินงาน ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ จังหวัดนนทบุรี

สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 58 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทุรี ลงไปสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกรถไฟฟ้าสายสีม่วง 2 สถานี คือ นนทบุรี1 และ พระนั่งกล้า

ยื่นหนังสือคัดค้านแนวความคิดการจัดซื้อรถเมล์พื้นสูงแทนรถชานต่ำ

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 58 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทุรีร่วมกับเครือข่ายรถเมล์เพื่อประชาชน ทุกคนต้องขึ้นได้ทุกคัน ไปยื่นหนังสือคัดค้านแนวความคิดการจัดซื้อรถเมล์พื้นสูงแทนรถชานต่ำ  ถีง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ ณ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

หน้า