ข่าวสาร

ได้รับเงินสนับสนุนโครงการสำรวจ ค้นหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (รุนแรง) จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 59 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีได้รับเงินสนับสนุน โครงการสำรวจ ค้นหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (รุนแรง) จังหวัดนนทบุรี  สนับสนุนงบประมาณโดย มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา

สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่

วันที่ 12 เม.ย. 59 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่

สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกฟุตบาททางลาดรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงสถานนีกระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์

เมื่อวันที่18 ก.พ. 59 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีร่วมกับสมาคมคนพิการนนทบุรีและเทศบาลนครนนทบุรี ลงสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกฟุตบาททางลาดรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงสถานนีกระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์

สำรวจฟุตบาททางลาดสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงบางซื่อ-บางใหญ่ สถานีบางพูล

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 59 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีร่วมกับสมาคมคนพิการนนทบุรีและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง ลงสำรวจฟุตบาททางลาดสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงบางซื่อ-บางใหญ่ สถานีบางพูล

ยื่นเอกสาร ขอสิทธิคนพิการในรัฐธรรมนูญคืนมา

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 59  ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ยื่นเอกสาร ขอสิทธิคนพิการในรัฐธรรมนูญคืนมา ให้แก่ นายมีชัย ฤชุพันธ์ุ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) พร้อมทั้งขอให้พิจารณาปรับปรุงรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอแนะของคนพิการ เพี่อให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว มีความสมบูรณ์และเป็นประชาธิปไตย

สำรวจฟุตบาทรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วง สถานีบางรักน้อย-ท่าอิฐ

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 59 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีร่วมกับสมาคมคนพิการนนทบุรีและ อบต.บางรักน้อย สำรวจฟุตบาทรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วง สถานีบางรักน้อย-ท่าอิฐ

หน้า