ข่าวสาร

จัดการประชุมสัมมนาชี้แจงผลการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 58 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี จัดการประชุมสัมมนาชี้แจงผลการดำเนินงาน โครงการการจัดตั้งศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี  ระดับอำเภอ ภายใต้โครงการจัดสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จังหวัดนนทบุรี  สนับสนุนงบประมาณการจัดประชุมโดย...

การฝึกอบรมผู้ช่วยคนพิการและคนพิการใช้บริการผู้ช่วยคนพิการ

วันที่ 17-18 ส.ค.58 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี  จัดการฝึกอบรมทบทวนผู้ช่วยคนพิการและคนพิการใช้บริการผู้ช่วยคนพิการ  จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ที่ โรงแรมเดอะริช

อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หลักสูตรการสร้างสื่อวีดีทัศน์เบื้องต้น

วันที่ 27,28 ก.ค. 58 อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หลักสูตรการสร้างสื่อวีดีทัศน์เบื้องต้น เป็นวันสุดท้ายจบหลักสูตร การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพอย่างง่าย แนะนำการใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีทัศน์ การเตรียม ไฟล์ข้อมูลก่อนการตัดต่อวีดีทัศน์ การใช้โปรแกรมทำวีดีโอพรีเซ็นเทชั่น สนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรมโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นหลักสูตร Internet เบื้องต้น

วันที่ 24,25 ก.ค.58 อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นหลักสูตร Internet เบื้องต้น  - การใช้งาน E-mail การส่ง e-mail  - การ Download e-mail ที่ได้รับ - การสืบค้นข้อมูลด้วย Search Engine - ทำความรู้จัก Social Network - การใช้ Facebook เว็บชุมชนออนไลน์ สนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรมโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หลักสูตร Microsoft PowerPoint เบื้องต้น

วันที่ 22,23 ก.ค.58 อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Microsoft PowerPoint เบื้องต้น  - ป้อนข้อความลงในสไลด์ แทรกสไลด์ใหม่ - เปลี่ยนแบบตัวอักษร เปลี่ยนขนาดตัวอักษร - ใส่ลักษณะพิเศษให้ตัวอักษร เปลี่ยนสีพื้นหลัง ปรับแต่งรูปที่อยู่ในสไลด์ จัดเรียงลำดับสไลด์ - กำหนดลูกเล่นให้กับรูปภาพหรือข้อความ เป็นต้น สนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรมโดย...

อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หลักสูตร Microsoft Excel เบื้องต้น

วันที่ 20-21 ก.ค. 58 อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หลักสูตร Microsoft Excel เบื้องต้น เช่น ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม การกรอกข้อมูลใน Work Sheet การแก้ไขข้อมูล การลบข้อมูล การย้ายและคัดลอกข้อมูล แทรกคอลัมน์ว่าง แทรกแถวว่าง กำหนดรูปแบบให้กับข้อมูล, วันที่, ตัวเลข ตีเส้นขอบตาราง เป็นต้น สนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรมโดย...

หน้า