ข่าวสาร

ยื่นเอกสาร ขอสิทธิคนพิการในรัฐธรรมนูญคืนมา

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 59  ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ยื่นเอกสาร ขอสิทธิคนพิการในรัฐธรรมนูญคืนมา ให้แก่ นายมีชัย ฤชุพันธ์ุ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) พร้อมทั้งขอให้พิจารณาปรับปรุงรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอแนะของคนพิการ เพี่อให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว มีความสมบูรณ์และเป็นประชาธิปไตย

สำรวจฟุตบาทรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วง สถานีบางรักน้อย-ท่าอิฐ

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 59 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีร่วมกับสมาคมคนพิการนนทบุรีและ อบต.บางรักน้อย สำรวจฟุตบาทรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วง สถานีบางรักน้อย-ท่าอิฐ

สำรวจฟุตบาททางลาดรถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานนีไทรม้าทั้งสองฝั่ง

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 59 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีร่วมกับสมาคมคนพิการนนทบุรีและกองช่างเทศบาลตำบลไทรม้า สำรวจฟุตบาททางลาดรถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานนีไทรม้าทั้งสองฝั่ง

การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เครือข่ายจิตอาสาทำความความดีช่วย เหลีอคนพิการ การให้คำปรึกษาฉันเพื่อน

เมื่อวันที่ 2-4 ก.พ. 59 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เครีอข่ายจิตอาสาทำความความดีช่วย เหลือคนพิการ การให้คำปรึกษาฉันเพื่อน ณ โรงแรม เดอะเล็คกาซี่ นนทบุรี  สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

วันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 59 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีร่วมกับสมาคมคนพิการนนทบุรีและองค์กรคนพิการจังหวัดนนทบุรี เดินรณรงค์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ เนี่องในวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2558

จัดงานเลี้ยงปีใหม่ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 59 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีและสมาคมคนพิการนนทบุรี จัดงานเลี้ยงปีใหม่ ประจำปี 2559 ณ โรงแรม เดอะเล็คกาซี่ จ.นนทบุรี

หน้า