ข่าวสาร

จัดการประชุมรายงานผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนการทำงาน

เมื่อวันที่ 6-9 กันยายน 2559 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี จัดการประชุมรายงานผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนการทำงาน ภายใต้โครงการคุ้มครองเสริมสร้างการดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี โดยมีนางพูนสุข สีตะปะดล ผู้อำนวยงานกองส่เสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ...

คณะคนพิการจากภูมิภาคแอฟริกาเยี่ยมชมการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 คณะคนพิการจากภูมิภาคแอฟริกาเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดนนทบุรี

ทำบุญครบรอบ 12 ปี ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนุทบรี

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นศิริมงคลกับศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ก่อตั้งครบรอบ 12 ปี

ทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-บางซื่อ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีร่วมกับสมาคมคนพิการนนทบุรี ทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-บางซื่อ

จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดฝึกทักษะการดำรงชีวิตคนพิการ

เมื่อวันที่ 6-8 มิถุนายน 2559 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดฝึกทักษะการดำรงชีวิตคนพิการ โดยมีนายเฉลิมพล นิยมสินธ์ุ เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ได้รับเงินสนับสนุนโครงการสำรวจ ค้นหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (รุนแรง) จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 59 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีได้รับเงินสนับสนุน โครงการสำรวจ ค้นหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (รุนแรง) จังหวัดนนทบุรี  สนับสนุนงบประมาณโดย มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา

หน้า