ข่าวสาร

วันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2560

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีร่วมกับสมาคมคนพิการนนทบุรีและองค์กรคนพิการจังหวัดนนทบุรี เดินรณรงค์เนี่องในวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2560

การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคการให้คำปรึกษากลุ่มแกนนำเพื่อนผู้ให้คำปรึกษา

วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีเข้าการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคการให้คำปรึกษากลุ่มแกนนำเพื่อนผู้ให้คำปรึกษา รุ่นที่ 1 ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ร่วมถวายบังคมพระบรมศพ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

วันที่ 17 มกราคม 2560 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีไปร่วมถวายบังคมพระบรมศพ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ที่จัดพาหนะรับ-ส่งในครั้งนี้

สวัสดีปีใหม่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 9 มกราคม 2560 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีร่วมกับสมาคมคนพิการนนทบุรี มอบแจกันดอกไม้สวัสดีปีใหม่ พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

จัดกลุ่มสนับสนุนคนพิการทั้ง 6 อำเภอ และศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี จัดกลุ่มสนับสนุนคนพิการทั้ง 6 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง,อ.ปากเกร็ด,อ.บางบัวทอง,อ.บางใหญ่,อ.บางกรวย, อ.ไทรน้อย และได้ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ ( โรงงานปีคนพิการสากล ) สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมโดย มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา(บ้านเฟื่องฟ้า)

ต้อนรับหัวหน้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) คนใหม่

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีร่วมกับสมาคมคนพิการนนทบุรี มอบกระเช้าดอกไม้ต้อนรับ (พมจ.) คนใหม่ ณ.ศาลากลางนนทบุรี

หน้า