ข่าวสาร

ร่วมงาน Good society

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 คณะทำงานศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมงาน Good society  ณ ห้างสรรพสินค้า CentralWorld

ศึกษาดูการทำงานในชุมชนเป็นแนวคิดการทำงานโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่ศึกษาดูการทำงานในชุมชนเป็นแนวคิดการทำงานโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ณ มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการซึ่งทำงานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ พลตำรวจตรีชวลิต สุคนธวิท

วันที่ 23 เมษายน 2560 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีและสมาคมคนพิการนนทบุรีร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ พลตำรวจตรีชวลิต สุคนธวิท ณ วัดตรีทศเทพ

รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่

วันที่ 11 เมษายน 60 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่

การประชุมโครงการการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระคนพิการทั้ง 6 อำเภอ

วันที่ 31 มีนาคม 2560 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีจัดการประชุมโครงการการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระคนพิการทั้ง6 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง,อ.ปากเกร็ด,อ.บางบัวทอง,อ.บางใหญ่,อ.บางกรวย,อ.ไทรน้อย  ณ ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี

อบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดฝึกทักษะการจับประเด็น

วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดฝึกทักษะการจับประเด็น โดยมีนายเฉลิมพล นิยมสินธ์ุ เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ ณ โรงแรมเดอะริช สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

หน้า