เทศบาลปลายบาง MOU ร่วมกับศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่าง โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบางร่วมกับศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีโดยนายธีรยุทธ  สุคนธวิท ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มีการส่งมอบแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ภายใต้โครงการสร้างความเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตคนพิการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลปลายบาง