ร่วมรําลึก "23 ปี ของการต่อสู้ สิทธิที่ยังไม่เป็นจริง การต่อสู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด”

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้(T4A) และเครือข่ายองค์กรด้านคนพิการ จำนวนประมาณ ๕๐๐ คน จัดกิจกรรมรำลึก "23 ปี สิทธิที่ยังไม่เป็นจริง การต่อสู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด" การต่อสู้ด้านสิทธิในการจัดระบบขนส่งมวลชน/ระบบขนส่งสาธารณะให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ณ บริเวณลานหน้าสำนักงาน DSI พร้อมได้เคลื่อนขบวนไปยื่นฟ้องการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (รฟม.) กรณีไม่จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วง ทำให้คนพิการถูกลิดรอนสิทธิและถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแหง่ความพิการอันเป็นการปิดกั้นโอกาสคนพิการในการมีส่วนร่วมทางสังคม ณ ศาลปกครองกลาง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ