เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2562 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีร่วมกับตัวแทนคนพิการสภาคนพิการทุกประเภทฯ สมาคมคนพิการฯ ฑูตอารยสถาปัตย์ ชมรมสตรีคนพิการท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ในฐานะพ่อเมืองคนใหม่ ได้พูดคุยในเรื่อง นนทบุรีถูกเลือกเป็นจังหวัดนำร่อง Smile City ต้องปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น บนฟุตบาททางเท้าในการเข้าถึงรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีชมพู , การจัดงบบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกาะเกร็ด และการปรับปรุงฟุตบาททางเท้ารองรับรถเมล์ชานต่ำ ซึ่งต้องทำงานแบบมีส่วนร่วมโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท้องถิ่น สรุป ท่านผู้ว่าเห็นถึงความสำคัญเพราะท่านได้ทำอารยสถาปัตย์มาแล้วที่จังหวัดอยุธยาโดยท่านจะเป็นหัวโต๊ะในการทำงานร่วมกันทุกๆฝ่ายและเชิญให้คนพิการเข้าร่วมในการขับเคลื่อนงานด้วย ณ.ห้องผู้ว่าราชการ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี