เพื่อนคนพิการจาก ILศรีษะเกษมาเข้ามาดูงานที่ศูนย์NCIL

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีตอนรับคุณไกรวุฒิจากILศรีษะเกษเข้ามาเยี่ยมชมและดูงานที่ศูนย์ฯรวมถึงการทำงานและประวัติความเป็นมาของ ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี