เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัดมหาชนต่อสัญญาการจ้างงานกับคณะทำงานของศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ได้ทำการต่อสัญญาการจ้างงานกับคณะทำงานของศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ตามนโยบายส่งเสริมอาชีพคนพิการ ( ม.33 พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ) ทางผมและทีมตะวันแดงต้องขอขอบคุณทางบริษัทที่เห็นคุณค่าในงานของพวกเราและส่งเสริมสนับสนุนในเรื่อง CSR ซึ่งน้อยคนนักที่จะเห็นในศักยภาพของคนพิการ มีเพียงบริษัทและทีม NCIL พยายามทำงานด้านนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเพื่อนๆคนพิการ นี่คือทีมงานที่ดีที่สุด ทีมที่เข้มแข็ง แม้จะเจอกับปัญหาและอุปสรรค แต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดี