สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสถานีรถไฟฟ้า MRT

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสรพชะคนพิการจังหวัดนนทบุรีได้นำคณะทำงานและเพื่อนคนพิการ ลงพื้นที่สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกรถไฟฟ้า MRT  4 สถานี คือ สถานีวัดมังกร สามยอด สนามไชย และอิสรภาพ