ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีร่วมงานฌาปนกิจ นายปรีชา อุ่นเจริญ

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ร่วมงานฌาปนกิจ นายปรีชา อุ่นเจริญ ที่ วัดปากน้ำ พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี