หมวดที่ 1 ชื่อเครื่องหมายและสำนักงานที่ตั้ง

ข้อ: 
1.

ศูนย์นี้ชื่อว่า ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ย่อเป็นภาษาไทยว่า ศชอ.นบ. เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Nonthaburi Center for Independent Living ย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า NCIL

ข้อ: 
2.

เครื่องหมายของศูนย์ คือ รูปนกสีเหลืองกำลังบินคาบริบบิ้นสีเหลือง ด้านบนมีอักษรภาษาอังกฤษ NCIL สีเหลือง บนพื้นวงกลมสีน้ำเงินขอบสีเหลือง (ตามรูปที่ปรากฏด้านล่างนี้)

ข้อ: 
3.

สำนักงานของศูนย์ตั้งอยู่เลขที่ 108/346 หมู่บ้านกฤษดานคร 10 ซ.แสนผาสุก 29 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

เครื่องหมายของศูนย์