NCIL จัดการเดินรณรงค์สิ่งอำนวยควายสะดวกสำหรับทุกคนในสังคม เนื่องในวันคนพิการสากลฯ

วันที่ 23 มกราคม 2562 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีร่วมกับสมาคมคนพิการนนทบุรี จัดการเดินรณรงค์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน  ณ บริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้า โฮมโปร สาขาประชาชื่น เพื่อให้คนพิการมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างเต็มที่และเสมอภาคร่วมเป็นหนึ่งในกิจกรรมงานวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2561 ในการสร้างความตระหนักถึงคนพิการก็เป็นส่วนนึงของสังคม