เลี้ยงปีใหม่ NCIL.

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ได้จัดงานเลี้ยงปีใหม่ เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ กันระหว่างคณะกรรมการและสมาชิก และเป็นกระชับความสัมพันธ์ และขอบคุณภาคีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกัน         เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 ณ ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี   หมู่บ้านกฤษดานคร 10 บางบัวทอง