ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีและ ทีมงาน ได้เข้าศึกษาดูงานที่สโตร์อิเกีย บางใหญ่

วานนี้ ( 25 เม.ย 65 ) นายธีรยุทธ สุคนธวิท ผู้อำนวยการศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีและ ทีมงาน ได้เข้าเข้าศึกษาดูงานสโตร์จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านชั้นนำจากประเทศสวีเดน อิเกีย บางใหญ่ โดยได้รับการประสานงาน จากนางสาวเปรมกมล สินธุพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และทีม  

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการและพิจารณาความเป็นไปได้ของการจ้างงานคนพิการ ณ ห้างอิเกีย บางใหญ่  ซึ่งปัจจุบันทางอิเกีย ได้มีนโยบายที่จะจ้างงานคนพิการเพิ่มจากที่กฎหมายกำหนดโดยยินดีรับสมัครคนพิการที่สนใจเข้าร่วมงานตามความสามารถของคนพิการเอง.