ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการที่ได้รับบริการ (PA)

เมื่อวันศุกร์ที่6มีนาคม2558ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ นนทบุรี ร่วมกับ คณะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการที่ได้รับบริการ(PA)ต.บางพลับ ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยได้รับความร่วมมือประสานส่งต่อคนพิการไปยังโรงพยาบาล จากเจ้าหน้าที่ อบจ และร่วมบริจาคเงินจำนวน 5,ooo บาท ในการปรับปรุงบ้านคนพิการ