จัดกลุ่มสนับสนุนคนพิการ Support Group (SPG) ที่ ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี

วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดนนทบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสนับสนุนคนพิการ เพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อนคนพิการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ภายใต้หัวข้อ 1“เป้าหมายในชีวิต ของคุณ ณ เวลานี้ คือ อะไร ? 2 “คุณมีแผน หรือวิธีที่จะไปให้ถึงเป้าหมายในชีวิตของคุณได้อย่างไร โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือ 1.เพื่อให้เพื่อนคนพิการได้คิดและทบทวนถึงรูปแบบการใช้ชีวิตของตนเอง 2.เพื่อให้เพื่อนคนพิการได้คิดและวางเป้าหมายให้กับตนเองในการใช้ชีวิตในวันข้างหน้า โดยมีเพื่อนๆคนพิการ และคณะทำงานเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 8 คน ณ ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ทม.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี