จัดกลุ่มสนับสนุนคนพิการ Support Group (SPG) ที่ วัดโคนอนมหาสวัสดิ์

วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดนนทบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสนับสนุนคนพิการ เพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อนคนพิการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ภายใต้หัวข้อ 1“คุณออกสู่สังคมคุณควรปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพหรือไม่ ?  เพราะอะไร ? 2 “คุณมีวิธีการรับมือกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าอย่างไร ? ได้หรือไม่ ? ไม่ได้เพราะอะไร” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือ 1.เพื่อให้เพื่อนคนพิการได้เรียนรู้และปรับบุคลิกภาพของตนเองในการออกสู่สังคม 2.เพื่อให้เพื่อนคนพิการมีแนวทางจัดการตนเองกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า 3.เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนพิการในการออกสู่สังคม ได้มีกิจกรรมไหว้พระ โดยมีเพื่อนๆคนพิการ และคณะทำงานเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 20 คน ณ วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ ต.มหาสวัสดิ์  อ.บางกรวย จ.นนทบุรี