จัดกลุ่มสนับสนุนคนพิการ Support Group (SPG) ที่กลุ่มคนพิการตำบลบางกร่าง

วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2564 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดนนทบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสนับสนุนคนพิการ เพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อนคนพิการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ภายใต้หัวข้อ1.ทำไมเราถึงมีปัญหาสุขภาพ และคุณมีวิธีการแก้ไขปัญหาสุขภาพของตนเองอย่างไร 2.คุณมีวิธีจัดการตนเองในกรณีฉุกเฉินอย่างไร โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือ 1.เพื่อให้เพื่อนคนพิการได้ตระหนักรู้ถึงการดูแล และรักษาสุขภาพของตนเอง 2.เพื่อให้เพื่อนคนพิการมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของตนเอง 3.เพื่อให้เพื่อนคนพิการมีแนวทางจัดการตนเองในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น โดยมีเพื่อนๆคนพิการ และคณะทำงานเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 13 คน ณ กลุ่มคนพิการตำบลบางกร่าง ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี