สวัสดีปีใหม่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

คณะกรรมการศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี  เข้าสวัสดีปีใหม่และขอพรจาก ผอ.พูนสุข สีตะปะดล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและคณะเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันพฤหัสที่ 9 มกราคม 2557   ณ ตึกกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต