ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก”

วันที่9 ธันวาคม 2561 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี อ.บางกรวย จ.นนทบุรี