รับมอบถุงยังชีพ

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน  2564   ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบถุงยังชีพ จากคุณกัญจนา ศิลปอาชา ประธานมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ร่วมกับ สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และมูลนิธิออทิสติกไทย จำนวน 30 ชุด เพื่อนำไปมอบให้กับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ในพื้นที่   ขอบคุณ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย และทุกสมาคมที่ร่วมมือกัน ในการส่งต่อความช่วยเหลือแก่คนพิการทุกประเภท